Klimaat

Klimaatverandering beïnvloed het leven op aarde. De broeikasgassen nemen toe en de aardse reserves nemen af.  De mens zal zich moeten aanpassen.

Sociaal

De groei van de bevolking op aarde in combinatie met het streven naar macht en geld zorgt voor een onbalans die onze gezondheid bedreigt.

Economie

De limieten van economische groei zijn bereikt. Nieuwe impulsen zijn nodig om onze behoefte naar groei en ontwikkeling te realiseren.

Heden

Het Klimaathart is uitgeput

De longen (broeikasgassen) van de aarde zijn vervuild. De hartslag (voedselvoorziening) is daardoor uiteindelijk verzwakt geraakt. Om het hart weer in conditie te krijgen is een transitie nodig van ontstressen, ontzorgen, veranderen en genieten.  

Klimaathart 2020

De transities naar een gezond Klimaathart

Ontstressen, ontzorgen, veranderen en genieten zijn 4 fasen die we moeten doorlopen om weer een gezond en fit klimaathart te krijgen.

Voedsel-transitie

Anders eten en anders produceren met gelijkblijvend consumptiepatroon.

Stads-transitie

Duurzaam wonen met gelijkgestemde rondom kennis- en vermaakpleinen.

Smart-techtransitie

Robotisering en Artificial Intelligence ter ondersteuning van gemak.

Vervoers-transitie

CO2-neutraal en geluidsarm vervoer, veelal lokaal georiënteerd.

2050

De toekomst: Klimaathart in balans

Uiterlijk in 2050 is het klimaathart weer in balans. De toename van de wereldbevolking is dan mogelijk onder condities die we gewend zijn. Een gezonde leefomgeving met voldoende lokaal voedsel waarbij geld ondergeschikt is aan kennis.